На часу одељењског старешине одељења шестог разреда из Сикирице, наставница математике Јелена Јелић је са ученицима одржала радионицу под називом „Зашто постављамо садржаје на интернет, односно, друштвене мреже“. Радионица је и један од задатака Обуке наставника за критичко мишљење, решавање проблема и коришћење Микробита у настави. На радионици је коришћена техника шест шешира за размишљање.