OШ “Бранко Крсмановић“ у Сикирици основана је далеке 1849. године под називом “Школа Сикиричка“. Након тога, понела је назив “Карађорђе“,  а од 1945. године зове се “Бранко Крсмановић“.До 1969. године била је самостална васпитно-образовна установа а онда долази до интеграције ове школе, осморазредне школе “Александар Белић“ из Дреновца и осморазредне школе “Момчило Поповић-Озрен“ из Бусиловца, којој су припадале четвороразредне школе у Крежбинцу и Голубовцу и од тада па до данашњих дана школа има истоветну структуру, са матичном школом у Сикирици.

Школа данас у свом саставу има три осморазредне школе  у Сикирици, Дреновцу и Бусиловцу  и три четвороразредне школе у Крежбинцу, Ратару  и Горњем Видову. Укупан број ученика у школској  2013/14. години био је  406.