Obaveštenje o zaključenim ugovorima za JNMV br. 3/2020, usluge organizacije putovanja-Izlet, ekskurzije i nastava u prirodi, za školsku 2020/2021. godinu

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za JNMV br. 3/2020, usluge organizacije putovanja-Izlet, ekskurzije i nastava u prirodi, za školsku 2020/2021. godinu. У наставку можете преузети обавештења о закљученим уговорима по партјама.

Партија 1

Партија 2

Партија 3

Партија 4

Партија 5

Партија 6

Партија 7

О Д Л У К А О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку мале вредности услуга организације путовања-Излет, екскурзије и настава у природи за школску 2020/2021.годину

У поступку јавне набавке мале вредности услуга организације путовања-Излет, екскурзије и настава у природи за школску 2020/2021.годину ,

 Партија 1 (1 дан): Услуге извођења излета за ученике другог, трећег и четвртог   разреда. Путни правац: Сикирица-Београд-Сикирица

као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача

                   „Europa  tours“ доо, ул.Николе Пашића бб, 35250,Параћин

У поступку јавне набавке мале вредности услуга организације путовања-Излет, екскурзије и настава у природи за школску 2020/2021.годину ,

 Партија 2 (1 дан): Услуге извођења излета за ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда, путни правац: Сикирица-Смедерево-Виминацијум-Пожаревац-Сикирица.као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача „Europa  tours“ доо, Николе Пашића бб, 35250 Параћин

Преузмите одлуку о додели уговора