О Д Л У К А О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку мале вредности услуга организације путовања-Излет, екскурзије и настава у природи за школску 2020/2021.годину

У поступку јавне набавке мале вредности услуга организације путовања-Излет, екскурзије и настава у природи за школску 2020/2021.годину ,

 Партија 1 (1 дан): Услуге извођења излета за ученике другог, трећег и четвртог   разреда. Путни правац: Сикирица-Београд-Сикирица

као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача

                   „Europa  tours“ доо, ул.Николе Пашића бб, 35250,Параћин

У поступку јавне набавке мале вредности услуга организације путовања-Излет, екскурзије и настава у природи за школску 2020/2021.годину ,

 Партија 2 (1 дан): Услуге извођења излета за ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда, путни правац: Сикирица-Смедерево-Виминацијум-Пожаревац-Сикирица.као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача „Europa  tours“ доо, Николе Пашића бб, 35250 Параћин

Преузмите одлуку о додели уговора