Јавна набавка – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДЕ за адаптацију пода у 2 учионице од 100 квадрата У ОШ “ Бранко Крсмановић“ из Сикирице за 2015. годину у поступку набавке мале вредности

Позивамо Вас да нам доставите понуде за набавку -адаптација пода у учионицама у поступку набавке на коју се не примењује Закон  за 2015.годину Понуде могу поднети сва правна лица регистрована за предметну делатност, која  испуњавају обавезне услове из чл.44. и 45.   Закона о јавним набавкама у складу са конкурсном документацијом која је постављена на Порталу јавних набавки и на сајту школе.

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсну документацију

Jaвна набавка – Радови на крову у ОШ “ Бранко Крсмановић“ из Сикирице за 2015. годину у поступку набавке на коју се не примењује Закон

Позивамо Вас да нам доставите понуде за набавку -радови на крову у у Бусиловцу у поступку набавке на коју се не примењује Закон  за 2015.годину Понуде могу поднети сва правна лица регистрована за предметну делатност, која  испуњавају обавезне услове из чл.44. и 45.   Закона о јавним набавкама у складу са конкурсном документацијом која је постављена на Порталу јавних набавки и на сајту школе.

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсну документацију

Jaвна набавка – ужина ученика

                  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

  ЗА  УЖИНУ УЧЕНИКА ОШ ,,БРАНКО КРСМАНОВИЋ“ У СИКИРУЦИ за школску 2015/16.годину.

 MОЛИМО ВАС ДА НАМ ДОСТАВИТЕ ПОНУДЕ СА СПИСКОМ ВАШИХ ПРОИЗВОДА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ЂАЧКЕ КУХИЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16.ГОД.за наручиоца ОШ“БРАНКО КРСМАНОВИЋ“-СИКИРИЦА.

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсну документацију