Jавнa набвкa – радови на изградњи фискултурне сале у Бусиловцу

Предмет јавне набвке су радови на изградњи фискултурне  сале у Бусиловцу, ЈНбр 04/2014- шифра из ОРН 45432200-радови на изградњи спортских објеката.

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсну документацију