Сајт за бесплатни пприпрему мале матуре www.mala-matura.com ове године је поново на располаганју осмацима. Прошле године, преко овог сајта припремао се сваки други осмак у Србији. Онлајн припрема ученицима штеди време и , а градиво је занимљиво обрађено, уз илустрације и видео материјале.

Јавна набавка мале вредности – угаљ
Предметна  јавна набавка  се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке бр.2/2014 је  набавка  добра –УГАЉ. Назив и  ознака из општег речника набавке : 0911110 – угаљ.

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсну документацију