ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ ВРШИЋЕ СЕ ПОСЛЕ ОБАВЉЕНЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ ДЕЦЕ.

ПРАВО И ОБАВЕЗУ УПИСА  имају сва деца рођена  oд  1. марта 2011. године до 1. марта 2012.године.

Право превременог уписа имају и деца рођена од 1.марта до 31. августа 2012.године, уколико комисија за упис утврди да је дете спремно за полазак у школу.

 МЕСТО УПИСА:

            Школа у Сикирици –  за децу из Сикирице, Г.Видова, Ратара, Крежбинца                                                                       и Бусиловца

            Школа у Дреновцу – за децу из Дреновца

            Приликом  уписа  у  I  разред подноси се следећа документација:

  1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
  2. ПОТВРДА О ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕТА ЗА ШКОЛУ која се добија приликом вакцинисања.
  3. УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ од предшколске установе (обавезан је за сву децу)

 У школи се попуњава ПРИЈАВА  ЗА УПИС  уз увид у личну карту једног од родитеља.

 РОДИТЕЉИ ЋЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕРМИНИМА ЗА УПИС И ОБАВЕЗНО ТЕСТИРАЊЕ ДЕТЕТА ДОБИТИ ОД ВАСПИТАЧА.

 НАПОМЕНА:   ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ ПРВАКА МОЖЕТЕ ДОБИТИ И ЛИЧНО У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ ОД ПСИХОЛОГА/ПЕДАГОГА ИЛИ  ТЕЛЕФОНОМ, ПОЗИВОМ НА БРОЈ   8548-514.