Упис у први разред шк.2019/20.год.

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА,

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ ВРШИЋЕ СЕ У АПРИЛУ И МАЈУ МЕСЕЦУ 2019.

ПРАВО И ОБАВЕЗУ УПИСА  у први разред школске 2019/20.год. имају сва деца рођена  oд  1. марта 2012. године до 1. марта 2013.године, у складу са чл. 18. Закона о  основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“ бр.88/2017 и 27/2018).

Право превременог уписа имају и деца рођена од 1.марта до 31. августа 2013.године, уколико комисија за упис утврди да је дете спремно за полазак у школу.

МЕСТО УПИСА:

            Школа у Сикирици –  за децу из Сикирице, Г.Видова, Ратара, Крежбинца и Бусиловца

            Школа у Дреновцу – за децу из Дреновца

Приликом  уписа  у  I  разред подноси се следећа документација:

  1. ПОТВРДА О ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕТА ЗА ШКОЛУ која се добија приликом систематског прегледа и вакцинисања.                                                                                  
  2. УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ од предшколске установе (обавезан је за сву децу)

У школи се попуњава ПРИЈАВА  ЗА УПИС  уз увид у личну карту једног од родитеља и потписује се изјава о тачности података, на основу које школа прибавља извод из матичне књиге рођених електронским путем.

РОДИТЕЉИ ЋЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕРМИНИМА ЗА УПИС И ОБАВЕЗНО ТЕСТИРАЊЕ ДЕТЕТА ДОБИТИ ОД ВАСПИТАЧА.