УГЛЕДНИ ЧАС – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Наставник техничког и информатичког образовања, Властимир Поповић,

 са ученицима осмог разреда из Сикирице је 21.3.2018.год. одржао угледни час на тему “Телекомуникације и аудиовизуелна средства“.
Ученици су својим глумачким способностима, у уводном делу часа, демонстрирали значај телекомуникација и разлику у брзини преношења информација у прошлости и данас. У главном делу часа су излагали самосталне истраживачке радове (у виду презентација), који су помогли у обради нове наставне јединице и успешном усвајању нових садржаја.

Примена савремених наставних средстава и разноврсних, активних метода у настави, допринела је на овом часу ефикасности и бољој мотивацији ученика за рад.