Учење на даљину – мишљење родитеља

После обављеног анкетирања ученика и наставника о настави на даљину, у току четврте недеље примене наставе на даљину, спроведено је анонимно анкетирањe родитеља помоћу Google упитника. Ставови родитеља о новом облику наставе, како је прихваћен и да ли постоје проблеми приликом реализације могу се видети кликом на следећи линк: http://m.osbrankokrsmanovic.edu.rs/Rezultati-ankete-za-roditelje-converted.pdf