У петак, 23. 09. 2016. године у матичној школи у Сикирици реализован је тематски дан са ученицима млађих разреда из Сикирице, Горњег Видова и Ратара под називом “ У свету постоји једно царство…“ Реализатори тематског дана су учитељи Драги Јовановић, Горица Јовановић, Биљана Петровић, Весна Радосављевић, Весна Симић, Весна Милосављевић, Светлана Милутиновић и наставница Физичког васпитања, Виолета Милошевић. Ученици су били презадовољни, увек спремни за добро дружење, неговање другарских односа и поновни сусрет. Хвала родитељима који су били задужени за превоз ученика.