У оквиру пројекта “Имплементација Националне стратегије за борбу против злоупотребе дрога“ одржана је трибина на тему превенције болести зависности са слоганом “Твоје знање мења све“. Трибина је одржана 18.децембра 2018. у Гимназији у Параћину. Учесници су били ученици 6.и 7.разреда наше школе, ученици Гимназије, наставници и лекар Дома здраља у Параћину.
На почетку трибине ученици наше школе (чланови Вршњачког тима и Ученичког парламента из Сикирице) су презентовали резултате истраживања на тему “Перцепције ризичног понашања код ученика“. Анкета је спроведена на узорку ученика старијих разреда из Сикирице и Дреновца и на узорку родитеља. На основу резултата анкетирања, ученици су издвојили озбиљне проблеме у понашању и на свој начин извели закључак и посаветовали присутне ученике. 
Након тога су ученици првог разреда Гимназије презентовали своја сазнања на тему превенције наркоманије, а стручњаци за теме болести зависности одговарали на постављана питања.