У среду, 13.новембра реализована је активност из Годишњег плана стручног усавршавања на нивоу Наставничког већа: Пројектна настава – пример добре праксе. Специфичност ове активности је учешће ученика. Ученици су презентовали продукт самосталног истраживачког рада у оквиру предмета Географија за 7.разред. У power point презентацији приказали су и испричали своја сазнања о Индији, до којих су дошли коришћењем интернета и стручне литературе, а уз подршку и усмеравање предметног наставника, Горана Милића. Овакав начин рада на редовним часовима Г.Милић практикује већ неколико година. Кроз анализу и дискусију чланова Наставничког већа, показала се вишеструка предност оваквог облика наставе: подстицање самосталности ученика у раду, развој међупредметних и дигиталних компетенција, вежбање вештина јавног наступа, остварење циљева и образовних исхода у оквиру предмета. Најзначајније је што су ученици заинтересовани, мотивисани и задовољни применом оваквог начина рада у настави.