Промоција спорта

У школи у Дреновцу је 30. априла, под руководством наставнице физичког васпитања Милице Миленовић, организована промоција спорта. Промоција је имала за циљ да покаже деци да је спорт најздравији начин за њихов правилан развој и да их бављење спортом може оснажити, не само са аспекта физичког здравља, већ и када је реч о психо‐социјалном развоју, јачању самопоштовања, развоју одговорности, истрајности, толеранције, солидарности и међусобне сарадње, усвајању позитивних вредности и бољем школском успеху.