У циљу боље припреме ученика VIII разреда за завршни испит, 8. и 9.марта 2018.године, у Сикирици је за све осмаке организован пробни “пробни завршни“ испит. У четвртак, 8.3.2018., рађени су тестови из српског језика и комбиновани тест, а у петак, 9.3.2018. рађен је тест из математике. Одељењске старешине биле су у улози дежурних наставника и били су изузетно строги.

Резултати ових тестова служиће предметним наставницима да уоче области које су најслабије усвојене и у складу са тим да организују адекватне часове припреме за завршни испит. Циљ овог тестирања је био и да се ученици упознају са процедуром полагања завршних испита, да осете атмосферу и значај полагања испита, као и да постану свесни колико су градива усвојили и колико је још потребно да би се што боље припремили за полагање испита и постигли што боље резултате.