Као и претходне школске године, тако смо и ове, у сарадњи са одељењским старешинама ученика осмог разреда и осталим предметним наставницима, а у оквиру професионалне оријентације ученика, организовали „пробни пробни завршни испит“. Циљ је да се ученици што боље припреме за испит, али и упознају са начином извођења пробног завршног и завршног испита.