Позив за доставу понуде за набавку угља и Конкурсна документација ( јавна набавка мале вредности бр. 1/2020.)

Позив за доставу понуде за набавку угља и Конкурсна документација ( јавна набавка мале вредности бр. 1/2020.)

Преузмите позив за подношење понуда

Прузмите конкурсну документацију