Одржане су седнице Одељенских већа и седница Настацничког већа.