ОДЛУКУ о додели уговора за јавну набавку мале вредности број 05/2019 набавка мрког угља

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор ОШ“ Бранко Крсмановић“у Сикирици доноси одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности  број 05/2019 набавка мрког угља. Уговор се додељује понуђачу „Bravox doo“ из Сокобање

Преузмите одлуку