Одлука о додели уговора за Јавну набавку мале вредности (добра) број 2/2019, електрична енергија

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП ЕПС БЕОГРАД, са седиштем у Београду,
ул.Балканска бр.13, 11000 Београд.

Преузмите одлуку