ОДЛУКА о додели уговора за јавну набавку мале вредности број 01/2020 набавка мрког угља

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) директор ОШ“ Бранко Крсмановић“у Сикирици доноси ОДЛУКУ о додели уговора за јавну набавку мале вредности  број 01/2020 набавка мрког угља се додељује понуђачу „Bravox doo“ из Сокобање.

Преузмите одлуку