Обавешттење о закљученом уговору за набавку угља

УГОВОР О ИСПОРУЦИ УГЉА

Закључен дана   05.10.2017. године у Сикирици.

 

Преузмите уговор