ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД

             УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ ВРШИЋЕ СЕ У АПРИЛУ И МАЈУ МЕСЕЦУ 2021.

ПРАВО И ОБАВЕЗУ УПИСА  у први разред школске 2021/22.год. имају сва деца рођена  oд  1. марта 2014. године до 1. марта 2015.године, у складу са чл. 18. Закона о  основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС“ бр.88/2017 и 27/2018).

Право превременог уписа имају и деца рођена од 1.марта до 31. августа 2015.године, уколико комисија за упис утврди да је дете спремно за полазак у школу.

МЕСТО УПИСА:

            Школа у Крежбинцу –  за децу из Сикирице, Г.Видова, Ратара,                                                                       Крежбинца и Бусиловца

            Школа у Дреновцу – за децу из Дреновца

Приликом  уписа  у  I  разред подноси се следећа документација:

  1. ПОТВРДА О ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕТА ЗА ШКОЛУ која се добија приликом систематског прегледа и вакцинисања.                                                                                  
  2. УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ од предшколске установе (обавезан је за сву децу)

У школи се попуњава ПРИЈАВА  ЗА УПИС  уз увид у личну карту једног од родитеља и потписује се изјава о тачности података, на основу које школа прибавља извод из матичне књиге рођених електронским путем.

РОДИТЕЉИ ЋЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕРМИНИМА ЗА УПИС И ОБАВЕЗНО ТЕСТИРАЊЕ ДЕТЕТА ДОБИТИ ОД ВАСПИТАЧА. НАПОМЕНА:   ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ ПРВАКА МОЖЕТЕ ДОБИТИ И ЛИЧНО У ШКОЛИ У КРЕЖБИНЦУ ОД ПСИХОЛОГА/ПЕДАГОГА ИЛИ  ТЕЛЕФОНОМ, ПОЗИВОМ НА БРОЈ   8542-195.