Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра.

Опис предмета набавке: набавка ужине, ознака 15000000- храна, пиће, дуван и сродни производи.

 

Преузмите документ