Нови Правилник против дискриминације

http://www.evropanadlanu.info/2018/10/novi-pravilnik-protiv-diskriminacije.html?fbclid=IwAR3LRKr4c4Eolurhma0SdVXoLntwIdBDpwVwlnl_s9vacJs3xsfeUo9-vXU

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности