Дана 26.12. 2019. године одржан је други састанак локалног савета родитеља у МЕШ-у у Параћину са следећим дневним редом:

  1. Усвајање акционог плана ЛСР за школску 2019/20 год.
  2. Формирање тимова
  3. Разно
    Састанак је водио председник локалног савета родитеља, Александар Јованић. Предлог акционог план изложила је координатор за средње школе, Слађана Богдановић. Присутни родитељи су се пријављивали за тимове са различитим задацима, по сопственим афинитетима. Следећа активност је трибина посвећена превенцији вршњачког насиља у првој половини јануара.