Дана 02. 12. 2019. године у амфитеатру МЕШ-а у Параћину формиран је Локални савет родитеља. Први састанак отворила је досадашњи председник Јасмина Савић, састанак су припремиле координатор за средње школе, директор МЕШ-а Слађана Богдановић и kooрдинатор за основне школе, директор ОШ “Бранко Крсмановић“ Сикирица, Славица Вулић. За председника је ове године изабран Александар Јованић, заменик председника је Јасмина Савић. Састанку су присуствовале директор ОШ “Бранко Крсмановић“ Доња Мутница, Александра Обрадовић и директор ОШ “Стеван Јаковљевић“, Снежана Танић. Родитељи су упознати са подручјем рада овог тела, усвојен је Правилник о раду локалног савета и годишњи план рада. Желимо им успешан рад у овој школској години!