Како треба учити

Да би оно што научиш било трајно и да би уложио што мање напора придржавај се неких упутстава:

Учи увек за радним столом у истој просторији на истом месту и у исто време.
Не учи одмах после јела ни пола сата пре спавања.
Научи одређено градиво истог дана или одмах по доласку из школе.
Направи план рада за сваки дан.
Најбоље је учење од 9 до 11 и од 17 до 19.
Температура треба да буде од 18 до 20 степени.
За учење је најбоља дневна светлост.
Пре учења мисли само на оно шта учиш.
Потребна је максимална концентрација.
Застани и размисли о значењу прочитаног или написаног текста.
Ако је потребно прави белешке, изводе или подцртавај текст.

Читај само у себи. Гласно читање је лоша навика, спорије учиш а брже се замараш.

Надам се да су вам ове инструкције помогле да брже и боље учите а да градиво остане трајно!

Рационалније организације учења
Тест служи за утврђивање нивоа формирања радних навика, јер од тога зависи успешно или неуспешно учење.
Успех у школском раду и учењу не зависе само од марљивости и залагања, квалитета уџбеника и приручника, од наставника, већ у великој мери и од радних навика које су формиране и које ученик поседује. Овај тест је урађен на основу великог броја експеримената, искустава из свакодневне праксе у складу је са научним принципима, и ако објективно испитаник одговара на питања, сазнаће какве су му радне навике, организација рада и одмора. Потребно је на свако питање одговорити са Да или Не.

Питања: ДА НЕ
1. Да ли се стално жалиш на тешкоће које имаш у животу и које те спречавају да се више залажеш у учењу?
2. Учиш ли сваког дана на истом месту (за истим столом у истој соби)?
3. Да ли на твом радном столу има нешто што би могло да ти одвраћа пажњу од учења?
4. Имаш ли дневни план рада?
5. Када мораш нешто да научиш напамет да ли то чиниш у једном временском интервалу?
6. Практикујеш ли учење до касно у ноћ уочи неког испита?
7. Покушаваш ли често да анализираш свој рад и начин учења како би открио слабости и недостатке?
8. Прескачеш ли при читању табеле и графиконе?
9. Да ли сам радиш једноставне слике и графиконе, како би лакше предочио најважније делове градива?
10. Када при читању и учењу наиђеш на реч или појам који не разумеш, тражиш ли их у речнику страних речи, лексикону или енциклопедији?
11. Практикујеш ли пре него што почнеш да учиш, укратко да прегледаш поглавља књиге из које намераваш да учиш?
12. Да ли пре читања неког поглавља прочиташ резиме поглавља уколико постоји?
13. Правиш ли кратке и прегледне белешке о оном што тренутно учиш?
14. Хваташ ли белешке за време предавања, што год брже можеш?
15. Разумеш ли оно што прочиташ (једну или више реченица)?
16. Да ли се трудиш да од речи до речи запамтиш текст који учиш?
17. Да ли често користиш градиво које си научио из једног предмета, за решавање проблема у другим предметима?

За сваки тачан одговор се добија један поен.
Тачни одговори
Да на питање број: 2,4,7,9,10,11,12,13,15,17
Не на питање број: 1,3,5,6,8,14,16.
Сабери поене од максимално 17 имаћеш:

Одличне радне навике између 15-17 поена
Врло добре радне навике између 13-14 поена
Добре радне навике између 10-12 поена
Слабе радне навике између 6-10 поена
Изразито слабе радне навике од 0-5 поена.