Jавнa набавку мале вредности услуга – Екскурзије и настава у природи у школској 2019/2020. години

Позив за доставу понуде за јавну набавку мале вредности услуга – Екскурзије и настава у природи у школској 2019/2020. години  и конкурсна документација. 

Преузмите позив

Преузмите конкурсни докементацију