Јавнa набавкa мале вредности (услуге) број 3/2018

Обавештење о закљученом уговору за Јавну набавку мале вредности (услуге) број 3/2018 Израда пројектно техничке документације за потребе реконструкције и адаптације  објеката ОШ“ Бранко Крсмановић“ у Сикирици

 

Преузмите обавештење о закљученом уговору.