Jавнa набавкa мале вредности – добра – електрична енергија

Oбавештење о продужењу рока и измени конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – добра – електричне енергије.

Преузмите обавештење

Преузмите измене конкурсне документације