Јавна набавка мале вредности добра – Ђачка ужина у школској 2019/2020. години

Позив за доставу понуде за јавну набавку мале вредности добра – Ђачка ужина у школској 2019/2020. години  и конкурсна документација

Преузмите позив

Преузмите конкурсну докеументацију