Jaвна набавка – изградња спортске сале у Бусиловцу

Изградња спортске сале у издвојеном одељењу у Бусиловцу. Јавна набавка велике вредности  04/2014 oбјављенa 22.09.2014. године. Понуде слати до 03.11,.2014.године до 12 часова. Jaвно отварање понуда 03.11.2014.године у 12:30 h.

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсниу документацију