Јавна набавка – изградња фискултурне сале у Бусиловцу

Наручилац је извршио измену и допуну конкурсне документације, БР ЈН ВВ 04/2014.

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори