Измена конкурсне документација са прилогом за Јавну набавку мале вредности (услуге) број 3/2018 Израда пројектно техничке документације за потребе реконструкције и адаптације објеката ОШ“ Бранко Крсмановић“ у Сикирици

Измена конкурсне документација са прилогом за Јавну набавку мале вредности (услуге) број 3/2018 Израда пројектно техничке документације за потребе реконструкције и адаптације  објеката ОШ“ Бранко Крсмановић“ у Сикирици

Преузмите измене конкурсне документације

Преузмите прилог