ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА За јавну набавку РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Преузмите ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ За јавну набавку  РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК