Измена и допуна јавне набавке – изградња фискултурне сале у Бусиловцу

Наручилац је извршио измену и допуну конкурсне документације, БР ЈН ВВ 04/2014.

Преузмите измену