Министарство просвете, науке и технолошког развоја предложило је да 5.март, Дан енергетске ефикасности, школе обележе на адекватан и креативан начин.

Обележавање 5.марта, Дана енергетске ефикасности, спровели смо у нашој школи у свим старијим разредима, тако што су часови ТИО и Технике и технологије били посвећени овој теми кроз краћа предавања:
– У ПЕТОМ РАЗРЕДУ – Извори енергије (oбновљиви и необновљиви)
– У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ – Уштеда енергије; Енергетска ефикасност у грађевинарству коришћењем изолационих грађевинских материјала и грејања зграда
– У СЕДМОМ РАЗРЕДУ – Искоришћавање енергије и претварање једног облика енергије у други у машинама
– У ОСМОМ РАЗРЕДУ – Aлтеративни извори за добијање електричне енергије

У нашој школи је спроведено такмичење “Играј за енергију“ у седмом и осмом разреду у Сикирици са поделом промотивних мајица победницима.
У Дреновцу је отворена изложба „Рециклажа није Гњаважа“ са циљем подизања свести ученика o заштити животне средине од загађења, уштеди материјала и енергије за производњу нових материјала кроз рециклажу.
У обележавању овог дана ученици су имали велику подршку нашег наставника техничког и информатичког образовања, као и технике и технологије, Властимира Поповића. Креативност свих ученика ни овог пута није изостала.