Да часови енглеског језика пружају могућност повезивања са разним областима и наукама, данас је показала и наставница енглеског језика, Анита Ристић, тако што је угостила студента докторских студија астрофизике, Вању Петковић, на часовима ученика седмог и шестог разреда. На један занимљив начин ученици су, поред нових речи енглеског језика, научили и нешто ново о планетама сунчевог система, сунцу и галаксијама, у оквиру наставних јединица Extraterrestrial life (Ванземаљски живот) и Sun (Сунце).