ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА

ИСТРАЖИВАЊЕ НА ТЕМУ “ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА“

У нашој школи обављено је истраживање на тему Здравих стилова живота на узорку ученика шестог, седмог и осмог разреда. Ученици су радили упитник и тест знања, који испитују понашање и знање ученика из области Физичка активност, Начин исхране, Коришћење психоактивних супстанци, Способност превазилажења стреса и Комуникација и односи са другима.

Резултати спроведеног истраживања и план акције на основу добијених резултата, приказани су у приложеној презентацији:

ZSZ istraz