КАД НАС УЧЕНИЦИ УЧЕ
У оквиру програма прославе Дана школе, ученици трећег, четвртог и петог разреда из Сикирице заменили су улоге са својим наставницима и нашли се у улози предавача на часу. Кроз овај активни метод рада на часу, циљ је био да се ученици на непосредан начин упознају са професијом наставника и захтевима посла, као и да се наставни садржај пренесе на нов и занимљив начин. Ученици су уложили велики труд, тако да су остварени планирани задаци часа. Истовремено, наставници су могли да осете како је бити послушан и вредан ученик.