У октобру сређивали смо наше учионице. Издвајамо учионицу петог разреда у Дреновцу.