Наставници наше школе, Јелена Јелић, Гордана Петровић и Драган Симић присуствовали су Обуци наставника за критичко мишљење, решавање проблема и коришћење Микробита у настави, а у оквиру пројекта Школа за 21. век.