У  Сикирици је одржан „пробни“ пробни завршни испит за све ученике VIII разреда. Данас је рађен тест из српског језика и комбиновани тест. У петак, 26. фебруара радиће се тест из математике. Циљ је да ученици виде где ће се одржати завршни испит, да провере своје знање и интензивирају припреме за пробни завршни, који ће бити организован 15. и 16. априла. Главни циљ је да постигну најбоље резултате на завсном испиту у јуну, који се бодује за упис у средњу школу.