ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности- услуге – Излет, екскурзије и настава у природи у школској 2020/2021. години ЈНМВ бр. 3/2020

У поступку јавне набавке мале вредности услуга – Екскурзије и настава у природи у школској 2020/2021. години, бр. 3/2020 ОШ „Бранко Крсмановић“ Сикирица, као наручилац, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном документацијом.

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсну документацију