Јавна набавка – поплочавање школског дворишта

Поплочавање школског дворишта ОШ ,,Бранко Крсмановић“ у Бусиловцу. Јавна набавка 05/2014 објављена 22.09.2014.године. Понуде слати до 29.09.2014. године до 11 часова. Јавно отварање понуда 29.09.2014. године у 11:15 h.

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсну документацију