Jавнa набавкa мале вредности – добра – електрична енергија

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности – добара – електрична енергија

 

Преузмите одлуку