ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ОШ“БранкоКрсмановић“Сикирица oбјављује: 

ПОЗИВ ЗАПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Предмет јавне набавке бр. 2/2019 је  набавка  добра – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.

Преузмите позив за подношење понуда

Преузмите конкурсну документацију