Час енглеског језика на коме су се ученици, на креативан начин, упознали са културом и обичајима народа чији језик уче.